Ładowanie…

Metoda Fits

Metoda FITS powstała w 2004 r. dla potrzeb diagno­styki i terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy i cho­robą Scheuermanna. Autorami metody są fizjo­terapeuci: dr n. med. Marianna Białek i dr n. o zdr. Andrzej M’hango, specjalista rehabilitacji ruchowej, dyplomo­wany osteopata.

Metoda posiada spójną koncepcję, uwzględniającą zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Terapia rozpoczyna się od poprawy propriocepcji/czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.

Metoda FITS obejmuje 3 etapy:

 1. Badanie i uświadomienie pacjenta.
 2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli senso­motorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięzio­wych ograniczających ruch korekcyjny.
 3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabili­zowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w po­zycjach funkcjonalnych.

W 2011 roku Metoda FITS została uznana i rekomendowana przez SOSORT jako jedna z kilku Specyficznych Metod Leczenia Skolioz na świecie (PSSE – Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises). W grupie tej znalazły się następujące metody: BSPTS (Barcelona scoliosis physical therapy school) – Hiszpania, DoboMed – Polska, FITS – Polska, Schroth – Niemcy, Lyon Approach- Francja, SEAS (Specific exercises for adult scoliosis) – Włochy, Side Shift – Anglia

 

Kluczowe, innowacyjne aspekty metody FITS:

 • uświadomienie dziecka – aspekt psychologiczny – traktowanie pacjenta jako partnera a nie podmiotu,
 • badanie zdolności czynnego i biernego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej.

KURSY METODY FITS:

Dla fizjoterapeutów: „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna”.

 

Dla certyfikowanych terapeutów Metody FITS tzw. Kursy Master: „Techniki mięśniowo-powięziowe w relaksacji klatki piersiowej. Terapia skolioz w ujęciu wisceralnym”.

 

Dla lekarzy: „Diagnostyka wad postawy, skolioz, choroby Scheuermanna i wad klatki piersiowej wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”

 

Szkolenia wg Metody FITS prowadzone są w Polsce jak również za granicą. Do końca 2019 roku przeszkoliliśmy 1284 osoby, głównie fizjoterapeutów ale również lekarzy pochodzących nie tylko z Polski ale także Francji, Niemiec, Rosji, Turcji i USA. Prowadzimy również szkolenia za granicą – do tej pory przeszkoliliśmy terapeutów w Korei Południowej (Seul 2014) oraz Chinach (Shenzen 2019).

 

KONFERENCJE w Polsce: 

 • II Kongres z okazji XV lecia Metody FITS – Wrocław
 • I Kongres z okazji X lecia Metody FITS – Kielce
 • Forum Praktyków Skoliozy – Warszawa,
 • Targi rehabilitacyjne – Łódź,
 • Wielkopolskie Dni Fizjoterapii – Poznań,
 • IV Sympozjum Fundacji Promyk Słońca – Wrocław,
 • International Day of Physiotherapy – Poznań,
 • Konferencja Naukowo-szkoleniowa – Kowary,
 • Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym – Poznań-Sierosław,
 • Międzynarodowe Dni Inwalidy – Zgorzelec.

Za granicą:

SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) to Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz:Poznań (2006), Boston (2007), Ateny (2008), Lyon (2009), Barcelona (2011), Mediolan (2012), Wiesbaden (2014), Dubrovnik (2018), Stambule (2019) i San Francisco (2019).

Przeprowadziliśmy do końca 2019 roku 80 turnusów rehabilitacyjnych (37 turnusów 2-tygodniowych, i 43 turnusy 1-tygodniowe). Z turnusów skorzystało 1526 uczestników z Polski, Irlandii, Anglii, Dani, Norwegii, Szwecji, Ukrainy, Libii, Portugalii, Francji, USA i Guadeloupe.

 

Metoda FITS stale się rozwija i udoskonala pomagając w ten sposób pacjentom w poprawie klinicznej sylwetki ciała, zmniejszaniu lub stabilizacji kąta skrzywienia na zdjęciu rentgenowskim.